Clubreglement - WindOpKop

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onze Club

Clubreglement seizoen 2017 - 2018.

 • De leden dienen zich ten allen tijde te houden aan het verkeersreglement, alle boetes voor verkeersovertredingen zijn ten laste van de overtreder en kunnen op geen enkele manier ten laste worden gesteld van de club.


 • Alle clubleden zijn verplicht om de clubuitrusting te dragen tijdens onze clubritten (zaterdagmiddag en zondagmorgen), zoniet is de rit niet geldig.


 • Tijdens de clubritten wordt er snelheid van + - 32 km/u (32-speed) of +/- 28km/u (28-speed) aangehouden afhankelijk van de aard van het parcours. Het is in ieders voordeel dat je voor het begin van het seizoen al een paar ritten hebt gereden, dit voor het goede verloop tijdens het seizoen.


 • Tijdens een rit kan er ook een vrij stuk ingelegd worden. Niemand is verplicht hier aan deel te nemen. Aan het einde wordt er gewacht tot de groep weer samen is om vervolgens de rit verder te zetten. Ieder vrij stuk wordt op voorhand kenbaar gemaakt (zowel begin als einde) in de groep dmv een fluitsignaal.


 • Bij pech wacht de groep tot deze verholpen is. Samen uit, samen thuis! Iedereen zorgt voor een minimum aan materiaal (fietspomp, bandjes,...)


 • Wij respecteren de natuur, dus we gooien niets op de weg, geen kapotte bandjes enz....


 • Vertrek en aankomst gebeurt steeds aan ons lokaal, De Bierhoeve.


 • Bij het vertrek van elke clubrit dient elke deelnemer het aanwezigheidsblad te tekenen.


 • De stand van het aantal gereden kilometers en het aantal ritten per persoon kan men raadplegen in het rittenboek in ons lokaal.


 • Elke wijziging van adres, telefoonnummer of e-mail dient aan het bestuur gemeld te worden.


 • Elk lid is vrij om eens een rit uit te stippelen, liefst in overleg met de groep.


 • Voor onze wielerkledij wordt 150 euro waarborg gevraagd. Het eerste seizoen kan men 25 euro terug verdienen met een minimum van 20 ritten tijdens de periode van 1 maart tot 31 oktober.

 • Hetzelfde geldt voor het daaropvolgende jaar. Besluit: na 2 jaar, mits het behaalde minimum aan gereden ritten, ontvangt men 50 euro terug. (uitzondering: nieuwe leden die zich tijdens het seizoen bij de club aansluiten.)Tijdens de weekends van de familieuitstap en de familiefietstocht kunnen enkel kruisjes verdiend worden door diegenen die aan deze activiteiten meedoen.


 • Beschadigingen aan kledij kunnen op geen enkele manier ten laste worden gesteld van de club.


 • Het dragen van een valhelm is verplicht. Bij het niet dragen van een helm zal de gereden clubrit niet geldig zijn.


 • Op zaterdagmiddag en zondagmorgen worden er clubritten gereden. Let wel: er wordt maximum 1 rit per weekend meegeteld om de 20 ritten per seizoen te behalen.


 • Op zaterdagmiddag, zowel in de winterperiode (wintertijd) als in de zomerperiode (zomertijd), is de aanvang van de ritten om 13.30 u.


 • Op zondagmorgen in de winterperiode (wintertijd) is de aanvang van de ritten om 9u. en worden er ritten van +/- 60 à 70km gereden.Op zondagmorgen in de zomerperiode (zomertijd) is de aanvang van de ritten om 8.30u. en worden er ritten van +/- 90 à 100km gereden.Voor klassiekers wordt een aparte regeling uitgewerkt die op voorhand zal gecommuniceerd worden.

 • Het aantal leden wordt beperkt tot 60 maximum.


 • Bij discussies of problemen dient men zich steeds tot het bestuur te wenden.


 • Onze "Clubkampioen" is degene met de meest gereden clubritten. Bij ex-eaquo wordt gekeken naar het meest gereden kilometers tijdens deze ritten.

Laatste aanpassing op 27/09/2018


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu